banner

Interim en Advies

Wilt u een helpende hand op het niveau van beleid en management? Bijvoorbeeld om tijdelijk bepaalde expertise in huis te halen, om nieuwe inzichten op te doen of om capaciteitsproblemen op te lossen? After the Wall beschikt over ervaren professionals. Wij zijn gepokt en gemazeld binnen het publieke domein. Wij kunnen bij de gemeentelijke overheid en non-profitorganisaties direct aan de slag.

Hoe kunnen wij u helpen

Of u ons nu inschakelt voor interim- of advieswerkzaamheden, voor meer of minder gecompliceerde vraagstukken, wij helpen u graag met onze kennis en ervaring op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg, kunst en cultuur binnen het publieke domein. U krijgt van ons duurzame oplossingen. Wij werken met oog voor draagvlak, voor samenhang en voor daadwerkelijke implementatie.

Onze aanpak

Waarmee wij u ook helpen, onze aanpak kenmerkt zich altijd door de volgende punten:

 • Pragmatisch en nuchter
 • Mensgericht
 • Creatief in oplossingen en ideeŽn, ook bij complexere trajecten
 • Grondige kennis van gemeenten en organisaties
 • Goed ontwikkelde emotionele en sociale vaardigheden (zelfinzicht, zelfregulatie, motivatie en empathie)
 • Wat we zeggen is wat we doen
 • Typische people-managers, die dingen doen waar we gevoel voor en verstand van hebben
 • Goed ontwikkeld bestuurlijk gevoel
 • Aantrekkelijke tariefstelling dankzij geringe overhead

Interim

Bij interim-werkzaamheden kunt u denken aan:

 • Welzijn
  • Interim-management gemeentelijke afdelingen en non-profitorganisaties
  • Beleidsadvisering welzijn breed
 • Onderwijs
  • Regionalisering leerplicht, voortijdige schoolverlaters
  • Lokaal onderwijsbeleid, Lokaal Educatieve Agenda
  • Onderwijshuisvesting, integraal accommodatiebeleid
  • Projectleiderschap toekomst basisonderwijs(krimp)
 • Zorg
  • Beleidsontwikkeling, uitvoering, monitoren WMO
  • Participatietrajecten begeleiden
 • Kunst en cultuur
  • Interim-management culturele instellingen en theaters
  • Beleidsadvisering kunst en cultuur*

Advies

Advies bestrijkt bij ons een breed gebied. U kunt denken aan:

 • Project Ėen procesmanagement
  • Procesmanagement Brede school/Centrum Jeugd en Gezin
 • Organisatieadvies
  • Verzelfstandiging openbaar onderwijs
  • Doorlichten theaters en gemeentelijke afdelingen, zowel organisatorisch als financieel
 • Verandermanagement
  • Begeleiding organisatiefusies en reorganisaties
 • Ontwikkelen subsidiebeleid, budgetfinanciering
  • Beheer en exploitatie multifunctionele accommodaties
 • Training en coaching
  • Training interactief beleid
  • Dagvoorzitterschappen
 • Assessment
 • Visieontwikkeling voor organisaties
  • Opstellen gemeentelijke beleidsnotaís, o.a. kunst en cultuur
  • Opstellen ondernemingsplannen en exploitatieanalyses