banner

  • Procesbegeleiding toekomst basisonderwijs gemeente Weststellingwerf

Procesbegeleiding toekomst basisonderwijs gemeente Weststellingwerf
After The Wall heeft een visie ontwikkeld op de toekomst van het basisonderwijs samen met de gemeente en de schoolbesturen. Ook heeft After The Wall de interactie met het veld verzorgd. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf(24 juni 2013) unaniem ingestemd met dit nieuwe beleid, dat een einde maakt aan het bestaande kleine scholenbeleid en nu beter aansluit bij het toekomstig beleid van OC&W. Zo zal de uitwerking van dit beleid in (regionale)clusters plaatsvinden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs leidend zal zijn.

De basisscholen in de gemeente Weststellingwerf hebben en krijgen te maken met een dalend aantal leerlingen en de prognoses zijn zodanig, dat er een spanning gaat ontstaan tussen het leveren van voldoende onderwijskwaliteit en het in stand houden van (te) kleine scholen. Bij deze oplossingen staat het belang en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind centraal.

<< terug naar overzicht