banner

  • Beleidsadvies gemeente Haaksbergen

Interim-beleidsadvies gemeente Haaksbergen voor theater, bibliotheek en muziekonderwijs
Bij theater De Kappen heeft After the Wall onderzocht hoe de bedrijfsvoering en het rendement geoptimaliseerd kunnen worden en welke organisatievorm hierbij het beste past. Dit alles met oog voor draagvlak binnen de Haaksbergse samenleving en de culturele en maatschappelijke organisaties.
Voor de bibliotheek is beleidsgestuurde contractfinanciering ingevoerd. In plaats van een exploitatiebegroting werkt de bibliotheek nu met een budgetbegroting, waarbij specifieke bedragen worden gekoppeld aan specifieke doelstellingen en activiteiten. Zo subsidieert de gemeente de bibliotheek op grond van concrete prestatieafspraken en kan zij beter sturen op resultaten. Verwacht wordt dat andere gemeenten en bibliotheken in Gelderland en Overijssel dit voorbeeld zullen volgen.

<< terug naar overzicht