banner

  • Kadernota cultuur gemeente Meppel

Opstellen kadernota kunst en cultuur, haalbaarheid onderzoeken van cultuurbedrijf in Meppel
Voor de gemeente Meppel heeft After the Wall strategisch cultuurbeleid uitgezet. Centraal hierin staan drie punten: kunst en cultuur dichter bij de mensen brengen, een aansprekend cultureel programma neerzetten, meer doen met hetzelfde geld. Taakgerichte budgetsubsidies zijn ge´ntroduceerd om te komen tot een effectievere inzet van het culturele budget. Ook is de haalbaarheid onderzocht van een nieuw cultuurbedrijf.

<< terug naar overzicht