banner

After the Wall

Heeft u specialistische kennis en ervaring nodig op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg, kunst en cultuur? Bij ons kunt u terecht voor interim- en advieswerkzaamheden op deze terreinen. Wij zijn een groep zelfstandig werkende adviseurs in het noorden van Nederland met gemeenten en non-profitorganisaties als primaire klantengroep.

Meer dan de som der delen

Met After The Wall- Interim en Advies kiest u voor een netwerkorganisatie. Wij bundelen in wisselende samenstellingen onze krachten om flexibel te kunnen inspelen op uw vragen. Als adviseurs hebben wij onze sporen verdiend bij overheden, adviesbureaus en grotere non-profitorganisaties. Wij hebben gevoel voor de publieke zaak en affiniteit met werken in politiek/bestuurlijke organen. Vanuit gemeenschappelijke waarden, missie, visie en strategie maken wij uw opdracht tot een succes.